Projecten

Technische Unie

Diverse opdrachten, onder andere SanitairID, TU Toppers, spaaracties en specials.

Gemeente Amsterdam

Directie Werk, Participatie en Inkomen, strategisch adviseren over interne communicatie. Communicatieadviseur voor de veranderopgave in het sociale domein.

Funda

Bijdrage ontwikkeling platform ‘thuis’ en ‘funda in business’.
Opdracht: oktober 2016 – april 2018

Het Shared Service Bedrijf

Het Shared Service Bedrijf richt zich op het ondersteunen van (consultancy-) bedrijven, zodat zij volledig hun aandacht kunnen hebben op hun primaire dienstverlening. HSSB is een start-up.
Volgloed verantwoordelijk voor ontwikkeling huisstijl | website | leaflet | eindredactie

Ambassadeursnetwerk Haaglanden

Communicatieadviseur Ambassadeursnetwerk Haaglanden in samenwerking met VNO NCW en de werkgeversservicepunten. Organisatie, communicatie en PR rondom de Dag van de 1000 voorbeelden. Sociaal betrokken ondernemers krijgen een podium.
Opdracht: april 2017 – januari 2019

Werkgevers Servicepunt Haaglanden

Communicatie- en campagneadviseur voor het Werkgevers Servicepunt Haaglanden. Strategisch communicatieadvies en ondersteuning bij de regionale samenwerking. Campagnemanager voor ‘Ondernemen met je hart, voor iedereen een kans’.
Opdracht: mei 2014-januari 2019

UWV WERKbedrijf

Senior communicatieadviseur voor het Landelijk Team Samenwerkingen UWV WERKbedrijf.  Stimuleren van de in -en externe samenwerkingen met stakeholders en partners. Positioneren van de brede arbeidsmarktdienstverlening in het publieke en private domein.

Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Communicatieadviseur Bestuur & Communicatie. Strategisch communicatieadviseur Omgevingswet & Gebiedsontwikkeling. Communicatieadviseur in het coronacrisisteam veiligheidsregio Midden-Holland. 

Yacht

Yacht

Senior Communicatieadviseur in opdracht van UWV Sociaal Medische Zaken ten behoeve van het convenant Sterk door Werk. Strategisch en tactisch adviseren en uitvoering geven aan het communicatieplan, in samenwerking met 10 convenantpartijen in het domein van werk, inkomen en geestelijke gezondheidszorg.

www.sterkdoorwerk.nl